Jetten W&S Partner
careers in motionJobcoaching


Managers en medewerkers lopen soms tegen problemen aan in het werk waarin gedrags- en houdingselementen een grote rol spelen. Managers kunnen bijv. doelstellingen, targets en KPI’s etc. bespreken maar bemerken dat ze hun medewerkers, zowel individueel als in groepsverband, niet in gewenst gedrag en houding meekrijgen en ook niet kunnen veranderen. Of medewerkers hebben het idee dat hun manager niet luistert. Andere voorbeelden zijn een medewerker die regelmatig klantonvriendelijk gedrag vertoont of het team dat de deadlines niet haalt, het ontbreken van verantwoordelijkheidsgevoel naar de klant en voor resultaat, een team waarbinnen de communicatie moeizaam verloopt of men elkaar zelfs tegenwerkt.
Dit zijn allemaal zaken waaronder de resultaten, prestaties en samenwerking te lijden hebben.

Maar ook bij andere zaken kunnen de behoefte aan coaching een rol spelen:
Denk hierbij aan: het ontbreken van vaardigheden zoals het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, het hanteren van de conflicten binnen een team of een manager/medewerker die moeite heeft met de balans tussen ‘controleren en delegeren’... Managen is immers ook ‘de kunst van het vasthouden en loslaten’.
Het aanbrengen van kaders en structuur in een (nieuwe) functie, zoals kennis maken met de nieuwe taken en verantwoordelijkheden binnen een functie: welke prioriteiten stel je en waar te beginnen? De behoefte die iemand kan hebben om te ‘klankborden’ als hij of zijn in een (voornamelijk) solistische functie werkt. Ook voor managers die op hoog niveau werken is het immers ‘lonely at the top’ en bestaat de behoefte aan reflectie. Coaching voorziet ook in de behoefte van managers en medewerkers om zelfkennis en zelfvertrouwen  te vergroten. Een medewerker die bekend is met zijn of haar zwakke en sterk punten liggen, weet waar hij of zij zich in kan ontwikkelen en zich geaccepteerd voelt binnen een organisatie of team, kan vol zelfvertrouwen aan het werk gaan.

Een training- of coachingsessie kan in zulke gevallen uitkomst bieden voor zowel de manager als voor de medewerker, maar ook voor het team, de organisatie, de klanten of toeleveranciers.

Hoe werkt een Jobcoachingstraject van Jetten W&S Partner en Werk Wijzer!?
Na het vaststellen van de behoefte wordt een maatwerk coachingstraject of training voorgesteld al dan niet incompany, ‘on the job’ of  bij ons op kantoor. Het coachingstraject kan zich o.a. richten op het verbeteren en ontwikkelen van vaardigheden waarbij het talent en leervermogen van managers en medewerkers wordt aangesproken, het aanbrengen van kaders en structuur in een (nieuwe) functie, het aanbieden van een klankbord, het vergroten van zelfinzicht en zelfvertrouwen van medewerkers waardoor deze gemotiveerd en (vak)bekwaam (weer) aan de slag gaat.
Door dynamische interactie brengen we inzichten en resultaten tot stand. Dit betekent dat we veel vragen stellen, motiveren, stimuleren, enthousiasmeren en feedback geven. Een coachingstraject houdt dus niet in dat we iemand vertellen wat hij of zij ‘moet gaan doen’ of dat we iemand precies vertellen ‘welke richting hij of zij op moet gaan’. Dit gaat altijd in samenspraak met degene die gecoacht wordt. Het is immers zijn of haar coaching en daarin gaan we samen op zoek naar talenten,  vaardigheden, affiniteiten en interesses, inzichten en ideeën, hetgeen voor degene echt werkt en welke handvatten we eventueel kunnen meegeven zodat ‘het werkt’. Ook het inzetten van testen behoort daarbij tot de mogelijkheden.

 Waarom Jetten W&S Partner|careers|Werk Wijzer! ?
Jetten WS partner verzorgt samen met Werk Wijzer! maatwerk trainingen, workshops en coacht op management-, klantgerichte- en commerciële vaardigheden, teams en persoonlijke ontwikkeling. Zowel incompany ‘on the job’ als op het eigen kantoor.

Marjolein Jetten en Harko Meijer zijn beiden door de wol geverfde managers en ondernemers. Zij kennen ‘het klappen van de zweep’ t.a.v. de uitdagingen die verschillende functies met zich meebrengen en in het bijzonder de functie van Vestigingsmanager. Beiden zijn zij zeer betrokken coaches die managers en medewerkers willen uitdagen, motiveren, stimuleren om het beste uit zichzelf te halen met behulp van zelfkennis, hun vaardigheden, affiniteiten, interesses en talenten. Zodanig dat hun individuele performance in combinatie met hun team tot optimaal resultaat leidt, voor zichzelf, het team, de klanten en de organisatie als geheel.


Samen met de Consultant bespreekt u de coachings- en/of trainingsbehoefte. De training en/of coachingssessie wordt geheel afhankelijk van uw wensen en behoefte samen met u opgesteld.

Begeleiding
Een manager/werknemer die voor coaching in aanmerking komt, heeft gedurende de training/ het gehele traject Marjolein Jetten en/of Harko Meijer als loopbaancoach. Zij zijn voor de werknemer het vast aanspreekpunt, begeleider en coach.

Het training- of coachingstraject
Het training- en coachingstraject wordt geheel afhankelijk van de wensen en behoefte van werkgever en werknemer opgesteld. Dit betekent dat het traject kan bestaan uit bijv. enkele uren coaching, een enkele trainingsdag of een uitgebreide(re) coachingsessie. Maar ook behoren testen en/of opdrachten tot de mogelijkheden om vast te stellen waar de behoefte ligt aan coaching en/of training. Tevens kan de richting waarin een manager of medewerker zich verder wil ontwikkelen binnen een functie of de organisatie worden besproken.
Voorbeelden in dit kader zijn coaching van managers of medewerker ‘on the job’ waarbij deze in zijn of haar dagelijkse werkzaamheden wordt gecoacht. Een training Leiderschap, Effectief callcentermanagement, Timemanagement, Sollicitatiegesprekken voeren en Accountmanagement.
Het is in dit verband uitdrukkelijk niet de bedoeling om te coachen met betrekking tot een functie buiten de organisatie (geen Outplacement).

Modules:
Na kennismaking met organisatie, de betrokken manager/medewerker(s) worden de wensen en behoefte besproken ten aanzien van de te trainen/coachen manager/medewerker(s).
De training en/of coachingsbehoefte wordt vastgesteld aan de hand van de onderstaande modules en een voorstel wordt opgesteld. Indien gewenst worden de testen besproken. Afspraken worden ingepland. De coaching/training vind plaats op de vooraf afgesproken locatie, incompany of bij ons op kantoor.
Na de afsluiting van de training en/of coachingssessie volgt evaluatie. Indien gewenst wordt
de manager/medewerker(s) na afsluiting van het coachingstraject en evaluatie gedurende drie maanden begeleid door Marjolein Jetten of Harko Meijer. Hierna wordt het traject definitief afgesloten.

Jetten W&S Partner|careers in motion/Werk wijzer! biedt een ‘menukaart’ aan. Dit wil zeggen dat de training of het coachingstraject, afhankelijk van de behoefte, op maat worden aangeboden.

1. Training: Individuele of groepstraining (voor het trainingoverzicht zie hieronder).
2. Coaching:
Basis: - Individueel, voor management en medewerkers: Behoefte aan coaching is geduid: samen met de coach wordt direct invulling gegeven aan het coachingstraject ten aanzien van een specifiek onderwerp. Loopbaantesten en/of opdrachten kunnen deel uitmaken van het volledige coachingstraject.
Volledig traject: - Individueel, voor management en medewerkers: Behoefte is niet volledig geduid. Op basis van persoonlijke gesprekken wordt de behoefte aan coaching bepaald. Loopbaantesten en/of opdrachten kunnen deel uitmaken van het volledige coachingstraject.
3. Afsluiting: Na afsluiting van het coachingstraject wordt de manager/medewerker(s), indien gewenst,  gedurende drie maanden begeleidt door Marjolein Jetten of Harko Meijer. Hierna wordt het traject definitief afgesloten.

Trainingen en workshops:
- Sollicitatiegesprekken voeren
- Timemanagement
- Coachend Leiderschap
- Functionerings- en beoordelingsgesprekken
- Accountmanagement

Wilt u meer informatie over Coaching en Training? Neem dan contact met ons op. Graag helpen we u verder.
​  
 


Jetten W&S Partner is een full service werving en selectiebureau dat zich naast Outplacement richt op Executive Search, Werving en Selectie en Training en Coaching.